Faaliyetler
Makina
Otomasyon
İnşaat & Konstrüksiyon
Enerji Yönetimi
online katalog
 
 
Anasayfa   Kurumsal   Faaliyetler     Haberler   İletişim    
TR EN AR
 
Yardımcı Tesisler İşletme ve Organizasyon Programı
 


Yardımcı Tesisler İşletme ve Organizasyon Programı
1. İşbaşı
2. Yakıt tüketiminin hesaplanıp bilgisayara girilmesi
3. Kazan,kompresör ve su yumuşatma ünitelerinin vardıya defterinin incelenmesi
4. Günlük kazan ve kompresör kısımlarında olan yazıcı diyagramlarının kontrolu
5. Fabrikanın çeşitli yerlerine monte edilmiş bulunan buhar,hava ve su sayaçlarının kontrolü ve değerlerin bilgisayara girilmesi
Değerlerde olumsuzluk varsa ilgili birimlerin uyarılması
6. Kazan ve kompresör operatörlerinin takip etmesi gereken listeler : Kazan çeklist, kazan su analizleri, yumuşak su analizleri, demineralize su analizleri, kompresörler Çeklisti, alarm panoları kontrolları, sıcaksu analizleri, soğutma kulesi analizleri
7. Ham su havuz kontrolü
8. Su kuyuları kontrolü : 15 gündebir debilerinin ölçülmesi su analizlerinin yapılması ve grafiklerinin çıkarılması
9. Kompresörlerin kontrolü gerekli periodik bakımlarının ilgili servislere yaptırılması
10. Hava kurutucuların kontrolü gerekli periodik bakımlarının ilgili servislere yaptırılması 11. NaOH kontrolü ve temini için gerekli birimlerin uyarılması
12. Hcl kontrolü ve temini için gerekli birimlerin uyarılması
13. Nacl kontrolü ve temini için gerekli birimlerin uyarılması
14. Kazan ve kule besi suyu analizleri kimyasal ihtiyacının belirlenmesi ve gerekli birimlerin uyarılması
15. İşçi banyoları ve diğer bölümlerin sıcak suyunun oluşturulması ve kontrolü
16. Kış aylarında tüm fabrikanın ve müdüriyet binasının ısıtılması
17. Günlük yapılacak işlerin daha önceden planlanıp gerekli işlemlerin yapılması veya yaptırılması
18. Gerekli iş isteklerinin yazılması ve takibi
19. Diğer bölümlerden gelen iş isteklerinin iş sırası ve aciliyete göre planlanıp yapılması
20. Diğer sarf malzemelerinin takibi ve  gerekli birimlerin uyarılması
21. Koltuk ambarının düzenlenmesi minimum yedeğin belirlenip yedeklenmesinin sağlanması
22. Her ay sonunda üretim ve tüketin raporlarının hazırlanması hedeflerin tespiti ve hedeflere ulaşıp ulaşılamadığının kontrolü
23. Bölümün temizlik ve düzeni
Bölüm 3 : Sorumlu komiteler, Gizlilik, Anlaşma, Anlaşma sözleşmesi, Kanunlara uygunluk, Program, Yakıt anlaşması
Bölüm 4 : İşletmeyi devralmadan önce işverenin yükümlülükleri, işletmeyi devralmadan önce yüklenicinin yükümlülükleri, İşletme ve bakım için gerekli haklar, bu anlaşmanın kabulünden sonra ........ gün içinde hizmetin sağlanacağı yerlerde inceleme ve araştırma yaparak ilgili tüm bilgileri yüklenici firmaya vermek zorunluğu, iİşletme ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi ve karşılıklı onayı, yüklenicinin bakım ve işletme kılavuzunun hazırlanması, verilecek hizmetlerin ücreti, yüklenicinin performansının değerlendirilmesi
Bölüm 5 : İşletme Servisleri, işletme programları, servis ve ekipmanlar, güvenlik
İşletme Servisleri, işletme programları, servis ve ekipmanlar, güvenlik yangın koruması, teminat, yapılanların raporlanması, yakıt alımı ve gözetimi, atıklar ve çevre koruması, kullanılan kimyasallar ve çevre etkileşimi, kalite kontrol, erişim hakları,
Bölüm 6 : Bakım, bakım servisleri, yenileme ve onarma, yedekleme ve yedeklenecek malzemeler, bakım yöntemleri, bakım raporu, duruş programları
Bölüm 7 : Ücretler, Ödeme koşulları, yenleme ve ilaveler, servislerin zorunlu değişikliği, vergiler
Bölüm 8 : Risk ve sorumluluklar, yüklenicinin işverene karşı sorumlulukları, işverenin yükleniciye karşı sorumlulukları, force majeure durumlar
Bölüm 9 : Sigorta, sistemin sigortası, yüklenicinin sigortası, işverenin sigortası
Bölüm 10 : Sözleşmenin süresi, anlaşmanın normal süresi sonrası yenilenmesi

 

 
 
Anasayfaİletişim Site Haritası