Kurumsal
Hakkımızda
Misyon ve Vizyonumuz
Kalite Politikamız
İş Etiği Kurallarımız
Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz
Çevre Prensiplerimiz
Basın Odası
İnsan Kaynakları
Referanslar
online katalog
 
 
Anasayfa   Kurumsal   Faaliyetler     Haberler   İletişim    
TR EN AR
 
Çevre Prensiplerimiz
 

çevre prensiplerimizÇevre Prensiplerimiz
"KIRANKAYA" Topluluğu, çalışmalarında inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsemiştir.
Toplum tarafından kabul edilenin 'sürdürülebilir' olduğu bilinciyle çevre çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile toplumla iletişim ve işbirliğini benimseriz.
Farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde temel ilkemiz; ürün ve hizmet yaşam döngüsü sorumluluğunu üstlenmektir.
Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.


Kurumsal Çevre Politikamız
  • Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
  • İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.
  • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
  • Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.
  • Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.
  • Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.
  • Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.

Topluluk İçi Çevre Politikası Gerekleri

Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz
Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.
Çevresel etkilerimizi belirleriz
Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız.
Topluluk içi kaynak kullanımını yönetiriz.
Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.
Uygulamalarımızda sistematiklik sağlar, işletmeler arası sinerji yaratırız
İşletme standartlarımızı önleyici yaklaşımla hazırlar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz dahil herkesin uygulamasını sağlarız.
Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye zarar getirebilecek riskleri proaktif yaklaşımla tespit eder; bunları en aza indirecek önlemleri zamanında, eksiksiz olarak almaya çalışırız.
Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışır ve gözden geçiririz
Enerji ve atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız.
Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstleniriz.
Faaliyetlerimizi yalın bir şekilde raporlarken, bilgiye erişimi kolaylaştırırız.

[Sabancı]


 
 
Anasayfaİletişim Site Haritası