Ürünlerimiz
Korozyon Test Kabini
Vibrasyon Test Cihazı
Hidrolik Vibrasyon Test Cihazı
Buhar Kazanları
Tank İmalatı
Finli Boru İmalatı
Otomotiv Test Cihazları
Karo Sac İmalatı
Pompa ve Borulama
Hava Susturucu
Buhar Susturucu
online katalog
 
 
Anasayfa   Kurumsal   Faaliyetler     Haberler   İletişim    
TR EN AR
 
Buhar Kazanları
 

İmalatımız olan tüm kazanların dizaynında, kazanın tipi, kapasitesi, yakılacak yakıtın cinsi, yakıt karakteristikleri, yakıcı karakteristikleri, ocak ısı yükleri, yüzey ısı yükleri, duman gazı karakteristikleri ve hızları, vb. tüm parametreler dikkate alınır, hesaplar ve projelendirme bilgisayar ortamında yapılır.
Buhar Kazanları
1. Sıvı ve gaz yakıtlı buhar kazanları
a.Arka ocaklı buhar kazanları
b.Klasik silindirik tip buhar kazanları

2. Katı yakıtlı buhar kazanları
1.a. Sıvı ve gaz yakıtlı Arka ocaklı buhar kazanları

  • Stabil yapı,
  • 3000 - 25000 kg/h buhar üretimi,
  • 0,5 - 20 bar işletme basıncı,
  • % 90'a varan yüksek verim,
  • Su ile kaplı alev duman boruları,
  • Cehennemlik yerine su borulu arka ocak,
  • Arka ocak içine kızdırıcı koyma imkanı,
  • Arka ocak ile ek ısıtma yüzeyi,
  • Düşük baca gazı sıcaklığı,
  • Özel dizayn ile daha uzun alev boyu,

Baca gazı çıkışına ekonomizör ilavesi ile %95 e varan verim imkan
1.b.Sıvı ve gaz yakıtlı klasik silindirik tip buhar kazanları Projelendirme ve imalat esnasında, TSE 377' ye göre imalat yapmaktadır. Diğer taraftan projeye bağlı olarak, AD Merkblatt, TRD, DIN gibi uluslararası standartlara uygun dizayn ve imalat da gerçekleştirmektedir.
Kazan imalatı süresince veya imalatın tamamlanmasını müteakip müşteri tarafından kabul görmüş denetleme kuruluşu tarafından (TÜV, ASME, Türk Loydu) kontrol edilebilmektedir.
Kızgın yağ kazanları
2.1.Sıvı ve gaz yakıtlı kızgın yağ kazanları
a.Dik tip kızgın yağ kazanları
b.Yatık tip kızgın yağ kazanları
2.2.Katı yakıtlı kızgın yağ kazanları

2.1 Sıvı ve gaz yakıtlı kızgın yağ kazanları

Günümüzde endüstrinin bir çok dalında yüksek sıcaklıklara ve bu sıcaklıklarda ısı transfer sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kaynar su ve buhar sistemleri bu ihtiyaçlara belli basınç değerlerine çıkılmak suretiyle cevap verebilmektedir. Ancak yüksek sıcaklıklara ulaşmak için gereken basınç değerleri, kaynar su ve buhar sistemlerini maliyet, verim ve emniyet açısından dezavantajlı konuma getirmektedir. Yüksek sıcaklıklarda ısı üretimi ve transferi, verimli ve güvenli bir şekilde kızgın yağ sistemleri ile sağlanabilmektedir.
Kızgın yağ sistemleri, endüstriyel tesislerde diğer alternatif akışkanların ulaşamıyacağı yüksek sıcaklıklı akışkan ihtiyacını, düşük basınçta karşılamak için kullanılan sistemlerdir.
Kızgın yağ sistemlerinde, özelliğini kaybetmeden atmosferik basınçta 300-320ºC'ye kadar ısıtılabilen çeşitli termik yağlar kullanılmaktadır. Sistemde kullanılan akışkanın özelliklerinden dolayı, tesisat ve cihazlarda herhangi bir korozyon ve kireç bağlama gibi verimi azaltıcı ve bakım gerektiren arızalar söz konusu olmamaktadır.
Kızgın Yağ kullanım yerleri

Tekstil, Boyahane,
Kağıt - Karton - Mukavva, Petrol Endüstrisi,
Kauçuk, Deri sanayi,
Kimya sanayi, Yağ sanayi,
Asfalt, zift, Deterjan sanayi,
Vernik, Boya imalatı, Konservecilik,
Kereste, Parke, Şişeleme,
Boya fırınları,

Endüstriyel kullanımda, kızgın yağ sistemlerinin tercih edilmesinin sebepleri;
- Sıcaklık kontrolunun daha iyi yapılabilmesi : Kızgın yağ sistemlerinde sıcaklık kontrolu otomatik kontrol vanaları ile çok daha mükemmel ve etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Bu da üretilen üründe standart bir kalitenin sağlanmasına büyük ölçüde yardımcı olur.
- Düşük işletme ve bakım maliyetleri : İşletme maliyeti, sistem verimi, personel gideri, su, bakım, onarım ve yedek parça giderleri dikkate alınığında kızgın yağ sistemleri işletme ve bakım maliyetleri buharlı sistemlere oranla çok daha düşüktür.
- Sistemin basıncının düşük olmasından dolayı, daha güvenli olması : Buhar sistemi ile karşılaştırıldığı zaman, kızgın yağ kazanları düşük basınçta ve genleşme tankları vasıtasıyla atmosfere açık olarak işletilmektedir. Sistemdeki basınç kızgın yağ sirkülasyon pompalarındaki kazan ve boru kayıplarını yenmek için gerekli basınçla sınırlıdır. Düşük basınçlı ve güvenli sistemleriyle kızgın yağ kazanlarının kullanımı için kalifiye eleman ihtiyacı buharlı sistemlere göre daha azdır.
- Sistemin uzun ömürlü kullanılabilmesi : Kızgın yağ sistemleri, gerekli bakım onarım, periodik kontrol ve temizleme işlemlerinin eksiksiz yapılması durumunda uzun süre işletmelerde yenilemeye gerek duymadan kullanılabilmektedir.
- Verimin yüksek olması : Kızgın yağ kazanı verimi yüksek baca gazı çıkış sıcaklığı nedeniyle buhar kazanı veriminden düşük olmakla birlikte sistem olarak dikkate alındığında buharlı sistemdeki kondens kayıpları, blöf kayıpları, flaş buhar kayıpları ve su kayıpları olmadığından kızgın yağ sistemi verimi daha yüksektir.
Kızgın yağ sistemlerinin bir diğer özelliği kızgın yağ eşanjörleri sayesinde proseste ihtiyaç duyulan buhar ihtiyacının da karşılanabilmesidir. Kızgın yağ / buhar eşanjörleri baca, yakıt tankı gibi ilave ve yer tuttan ekipmanlara gerek duymadığından sistem içine kolayca entegre edilebilirler.
Kızgın yağ sistemlerinde dezavantaj gibi gözüken yüksek baca gazı değerleri, baca çıkışına konulacak ekonomizör veya hava ısıtıcısı gibi ısı geri kazanım sistemleri ile kazan verimini yükseltmede veya işletmenin sıcak su ve hava ihtiyaçlarını karşılamada kullanılabilir.
Sıvı ve gaz yakıtlı kızgın yağ kazanları : (Dik ve Yatık)
ÜÇ GEÇİŞLİ, TAM SİLİNDİRİK
Kazanlarımız motorin ve fuel oil gibi sıvı yakıtlar ile doğal gaz ve LPG gibi gaz yakıtların özellikleri dikkate alınarak hem sıvı hem de gaz yakıt ile kullanılabilecek şekilde dizayn edilirler.
Kazanlarımız dizayn aşamasında :
Tip,
Kapasite,
Kullanılacak yakıt tipi ve karakteristik özellikleri,
Gerekli ısıtma yüzeyi
Kullanılacak termik yağın özellikleri
Sirküle edecek akışkan miktarına göre serpantin sayısı,
Duman gazı debisi,
Kızgın yağ giriş-çıkış sıcaklık farkı,
Ocak ısı yükü, gibi birçok parametre göz önüne bulundurularak hesaplamalar yapıldıktan sonra bilgisayar ortamında projelendirilirler.
Üretmiş olduğumuz kızgın yağ kazanları üç geçişli olduğundan yüksek verimlidirler. Uygulanan konstrüksiyon kriterleri doğrultusunda kazanın ısıl ataleti minimize edilmiş, yanma ve ısı transfer verimi maksimum seviyeye çıkarılmıştır.
Kazan dış gövdesi, uygun kalınlıkta kaya yünü üzerine galvaniz, alüminyum veya paslanmaz sac kaplı olarak izole edilmektedir. Alevden etkilenen kısımları korumak için kazan içine uygun formda refrakter malzeme konulmaktadır
Bakım onarım çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla kazan ön kısmı gövdeye flanşlı olarak bağlanmıştır. Bu flanşlar sökülerek onarım veya serpantin değişimleri kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca brülörün bağlandığı kapak kolayca açılarak kazan içine girilebilir ve temizleme işlemleri kolayca yapılabilmektedir

buhar-kazani Buhar Kazanları Buhar Kazanları
Buhar Kazanları Buhar Kazanları Buhar Kazanları

 
 
Anasayfaİletişim Site Haritası